เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จราจรและบรรเทาภัย

เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จราจรและบรรเทาภัย จากเงินรายได้ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ประจำปี 2567 จำนวน 10 อัตรา

About daodome