ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ)

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ “จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน (29 ห้อง 36 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ในการนี้ สำนักงานหอพักนักศึกษา จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ “จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน (29 ห้อง 36 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ในการนี้ สำนักงานหอพักนักศึกษา จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

About daodome