ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังโดมกลาง จำนวน 1 ชุด (8 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังโดมกลางโรงอาหาร จำนวน 1 ชุด(8 รายการ) ผู้ได้รับการคัดเลือกนั้น ได้แก่ บริษัท วัท อลูเดต จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 67,099.70 บาท ประกาศ

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังโดมกลาง จำนวน 1 ชุด (8 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังโดมกลางโรงอาหาร จำนวน 1 ชุด(8 รายการ) ผู้ได้รับการคัดเลือกนั้น ได้แก่ บริษัท วัท อลูเดต จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 67,099.70 บาท

ประกาศ

About daodome