ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการจัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นายจำนงค์  โปรยลาภ ตามประกาศดังแนบ ประกาศผู้ชนะ

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการจัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นายจำนงค์  โปรยลาภ ตามประกาศดังแนบ

ประกาศผู้ชนะ

About daodome