ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาพนักงานบริการ จำนวน 1 คน

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาพนักงานบริการช่างซ่อมบำรุง(นายสำรวย  บุตรนุช) จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นายสำรวย  บุตรนุช ในวงเงิน 120,000.- บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ประกาศผู้ชนะ

ตามที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาพนักงานบริการช่างซ่อมบำรุง(นายสำรวย  บุตรนุช) จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นายสำรวย  บุตรนุช ในวงเงิน 120,000.- บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน

ประกาศผู้ชนะ

About daodome